Haberler

SIFIR ATIK

SIFIR ATIK

Sıfır atık yaklaşımının esas alınması ile sağlanacak avantajlar; ❖ Verimliliğin artması, ❖ Temiz ortam dolayısıyla performansın artışı, ❖ İsrafın önüne geçildiğinden maliyetlerin azaltılması, ❖ Çevresel risklerin azalmasının sağlanması, ❖ Çevre koruma bilincinin kurum bünyesinde gelişmesine katkı sağlandığından çalışanların “duyarlı tüketici” duygusuna sahip olmasının sağlanması, ❖ Ulusal ve uluslararası pazarlarda kurumun “çevreci” sıfatına sahip olmasının sağlanmasıyla birlikte saygınlığının arttırılmasıdır.

BUZULLARIN ERİMESİ SONUCU BİZİ NELER BEKLİYOR?

Dünyada 5.8 milyon mil karenin buzlarla kaplı olduğunu varsayalım. Dünyada birçok buzul iklim kriziyle paralel olarak hızla eriyor. Buzulların erimesinin ardından gelecek sıcak hava dalgaları dünyayı yaşanmaz hale getirirdi. Suların yükselmesi tüm insanlığı oldukça büyük sorunlarla yüzleşmek zorunda bırakırdı. Eriyen tüm buzullar, hava kirliliğine sebep olurdu. Atmosferdeki oksijen seviyesinin aynı kaldığını varsayarsak, artan karbondioksit seviyeleri canlıların yavaş yavaş boğulmasına neden olurdu. Değişen akıntı yönleri deniz yolculuğunu etkilerdi. Böyle büyük değişimlere adapte olamayan tüm deniz canlıları ve kutuplarda yaşayan canlılar yok [...]

Temiz Enerji Kaynakları Nedir?

TEMİZ ENERJİ KAYNAKLARI NEDİR?

Her gün gelişim gösteren teknolojik imkanlar sayesinde tüm dünya genelinde kullanımda olan çeşitli yenilenebilir temiz enerji unsurları ve kaynakları vardır. Bunlar: Güneş Enerjisi Rüzgar Enerjisi Dalga Enerjisi Jeotermal Enerji Biokütle Enerjisi Hidrojen Enerjisi Hidroelektrik Enerji Türkiye’ de Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Enerji Üretimi Ne Kadardır? Güneş enerjisinden elde edilen enerji 5000 MW Rüzgar enerjisinden elde edilen enerji 7000 MW Jeotermal kaynaklardan elde edilen enerji 1300 MW Hidroelektrik enerji santralinden elde edilen enerji 28000 MW

Atıklar Nasıl Bertaraf Edilir?

ATIKLAR NASIL BERTARAF EDİLİR?

Toplumun birlikte yaşaması ve sürekli gelişmesi atık sorununu da beraberinde getirdi. Özellikle endüstriyel ölçekte oluşan atıkların kontrolü dünyanın sürdürülebilirliği için büyük önem arz ediyor. Bertaraf kısaca; atığın çevre için zararsız hale getirilmesi olarak tanımlanabilir. Her ülkenin çevre ile ilgili yönetmeliklerinde atıkların türlerine göre bertaraf yöntemleri belirlenmiştir. Bu yöntemler aynı zamanda uluslararası anlaşmalara da uyumlu olmak zorunda. Ülkemizde de atık tipleri ve bertaraf yöntemleri “Atık Yönetimi Yönetmeliği”nde açıkça belirtiliyor.

BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK NEDİR VE NASIL KORUYABİLİRİZ?

Biyolojik çeşitlilik, ekosistemlerin insanlığın refahı için gerekli olan yaşam destek sürecini sürdürebilme yeteneğinin ve sağlıklı çevrenin bir göstergesidir. İklim değişikliği, kirlenme ve kaynakların aşırı ve sürdürülebilir olmayan kullanımı, geçen yüzyılda biyolojik çeşitliliği çok ciddi bir biçimde tahrip etmiş ve bu durum insan yaşamını tehdit eder duruma gelmiştir. Biyolojik çeşitlilik, sürdürülebilir kalkınmanın önemli parametrelerinden olan üç öğeden oluşur: Genetik Çeşitlilik, kalıtsal olarak geçen ve var oluşun fiziksel ve biyokimyasal özelliklerini belirleyen biyokimyasal paketler olarak tanımlanabilir. Genetik çeşitlilik belli bir tür, popülasyon, çeşit, [...]

Küresel İklim Değişikliği Nedir_

KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

Doğal kaynakların bilinçsizce kullanımı birçok olumsuzluğa sebep olurken, yakın geleceğimizi tehdit eden en önemli konuların başında ise; kendini her geçen gün daha da hissettiren “Küresel İklim Değişikliği” sorunu geliyor. Gezegenimiz korkunç bir iklim değişikliği içerisinde bulunuyor. İklim değişikliğinin nedenlerinin başında insanoğlunun dünyaya verdiği zararlar geliyor. Kaynağının yarattığı etkiler ise günden güne büyüyerek adeta bir iklim krizine sebep oluyor. Her yıl birçok insan iklim değişikliği nedeniyle hayatını kaybediyor, gezegenimiz yaşanamayacak hale geliyor. 2017 yılında yapılan bir araştırma; benzinli motor egzozundan çıkan kirliliğin [...]

KARBON AYAK İZİ

KARBON AYAK İZİ

Karbon ayak izi, insan faaliyetleri sonucu atmosfere salınan sera gazlarının karbondioksit (CO2) eşdeğerinde çeşitli yöntemlerle hesaplama çalışmasıdır. CO2 emisyonu (salınımı) olarak adlandırılan bu sonuç, dünyaya birçok açıdan zarar verir. Bunların en önemli etkileri küresel ısınma, iklim değişikliği ve doğal hayatın tehlikeye düşmesidir. CO2 salınımı, doğrudan veya dolaylı olarak tüketilen fosil yakıtlar sonucu ortaya çıkar. Örneğin; bir şirketin bir mal üretimi için fabrikalarda elektrik kullanması veya bir kişinin evini ısıtmak için doğalgaz tüketmesi CO2 salınımına neden olur. Karbon ayak izi [...]

Yeşil Binalar

YEŞİL BİNALAR

Çevresel etkileri düşük malzemelerin kullanıldığı, su ve enerji verimliliğinin yüksek olduğu, doğal yaşam döngüsü düşünülerek çevreye duyarlı tasarlanan, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanıldığı, sürdürebilirliğin ön planda olduğu, ekonomik ve sağlıklı binalara yeşil binalar denir.  Bir binada yenilenebilir enerji kaynakları kullanılıyorsa, ortamın hava kalitesi iyiyse, enerji, su gibi kaynaklar verimli kullanılıyorsa, toksik olmayan sürdürülebilir malzemeler kullanılıyorsa, atık azaltma önlemi olarak geri dönüşüm sağlanıyorsa, tasarımda çevre ve yaşam kalitesi dikkate alınıyorsa bu bina yeşil bina olma özelliklerini taşıyor diyebiliriz. Bu ve benzer [...]

YENİLİKÇİ ÇEVRE ÇÖZÜMLERİ
MPT E-BÜLTEN
Son güncellemelerden anında haberdar olun.
ABONE OL!
İstediğiniz zaman aboneliğinizi iptal edebilirsiniz.