TOPRAK KİRLİLİĞİ YÖNETMELİĞİ DANIŞMANLIĞI

Yer altı Toprağının Teknik Özelliklerinin Belirlenmesi

Ön araştırma, toprağın teknik özelliklerinin ortaya konulması için ilk adımdır. Bu safha, sahanın geçmişi ve sonrasındaki
kullanımından şekillenen durumunu belirleme, hem çevre, hem de insan faktörlerinden kaynaklanan muhtemel kirlilik nedenlerini araştırmayı hedefler.
Sonraki etapta yapılan geniş kapsamlı ve dolaylı jeofizik araştırmalar, yeraltı toprağının dokusunun ilk değerlendirilmesini ve yeraltı toprağının katmanlarının belirlenmesini sağlar. Toprak gazı ve piyezometre ölçümleri, sondaj numuneleri gibi yer altı araştırmaları, toprağın su durumunu, kalitesini ve akifer yapısını belirlemeye olanak verir. Toplanan veriler kimyasal  laboratuar testleri, yerinde jeolojik ve hidrojeolojik testler ile yorumlanır. Yorumlar sonucu toprağın içindeki kirletici unsurların, suyun ve havanın akış yolu belirlenir.

Sahaya Özel Risk Analizi
Saha risk analizleri özel yazılım desteği ile  sunulmaktadır.. (RBCA gibi..)  MPT, uzman ekibi ile, müşterilerine , kirlilik giderimi için, yenilikçi stratejiler ve ileri teknoloji desteği ile, yaratıcı çözümler ve etkin uygulama imkanları sunmaktadır.

Kirlilik Giderme Sistemi ve Uygulamaları

MPT, uzman ekibi ile, müşterilerine , kirlilik giderimi için, yenilikçi stratejiler ve ileri teknoloji desteği ile, yaratıcı çözümler ve etkin uygulama imkanları sunmaktadır.

Hidrokarbon ve diğer kimyasallardan kaynaklı kirlenmelerde, iyileştirilme, sahanın jeolojik, hidrojeolojik yapısı ve kirletici konsantrasyonuna bağlı olarak, “kaynağında”, “sahada” ya da “taşınarak saha dışında” , ileri teknolojiler ile sağlanır.

Kirlilik kaynağında uygulanan teknolojiler :

 • Toprak buharı ayrıştırması,
 • Biyoventing (hava enjeksiyonuyla toprak arıtımı)
 • Biyoremediasyon (biyolojik iyileştirme)
 • Hava püskürtmesi ile arıtım
 • Farklı kirletici unsurların çok aşamalı ayrıştırması
 • Yüzeydeki kirletici unsularının geri kazanımı
 • Kirlilik emici ve tutucu üniteler
 • Kirlilik kaynağında kimyasal oksidasyon

Sahada ve saha dışında uygulanan teknolojiler :

 • İyileştirilmiş toprağın uygun koşullarda depolanması,
 • Biopile ( bakteriler ile organik kirleticilerin arıtılma işlemi ) ile arıtım,
 • Kirli toprağın özel işlemler ile yıkanması,
 • Isıl işlemler ile termal arıtımlar,
 • Kirlenmiş alandan özel pompalar ile kirleticilerin çekilerek arıtımı (pompala & arıt
 • teknolojisi)

İzleme ve Yönetim
Bu aşama, numune almayı, toprak, su, gaz analizlerini, testleri, saha araştırmalarını ve ölçümlerini içerir.

Eğitim

MPT personelinin özel eğitimleri, teknik güncellemeler ve işyeri güvenliğine bağlı olarak düzenli organize edilen seminerler ile sağlanır. Bunlara periyodik saha ziyaretleri ile yerinde uygulamalar da ilave edilmektedir.

social position

Bu gönderiyi paylaş


YENİLİKÇİ ÇEVRE ÇÖZÜMLERİ
MPT E-BÜLTEN
Son güncellemelerden anında haberdar olun.
ABONE OL!
İstediğiniz zaman aboneliğinizi iptal edebilirsiniz.