Hizmetlerimiz

GPR YÖNTEMİ İLE ALT YAPI TESPİT ÇALIŞMALARI

GPR çalışmalarının amacı kazı yapılacak alanda ya da bir bölgenin altyapısının sayısallaştırılmasında, mevcut altyapı tesisat varlıklarının (şehir suyu, atıksu, elektrik, doğalgaz, yağmursuyu, telekom, fiberoptik vb.) tespiti için yeraltı radarları ve elektromanyetik indüksiyon ekipmanları kullanılarak, yüksek çözünürlüklü elektromanyetik (EM) arazi ölçümleme işlemlerinin yapılmasıdır. İlk 3-4 metre derinliğin ayrıntılı haritalanmasına yönelik 100‐300 Mhz aralığında geniş bant frekansları aralığında çalışan yüksek hassasiyetli antene sahip yer altı radarları kullanılmaktadır. Aynı zamanda tespiti yapılan hatların metal, elektrik, bakır ya da çelik zırhlı fiber optik telekom [...]

İSTASYON VE TESİSLERDE SEÇ-G DENETİMLERİ

MPT Çevre Teknolojileri ve Mühendislik A.Ş. olarak deneyimli ekibimiz ile istasyon ve tesislerde SEÇ-G denetimlerini, çevre ve diğer konuları da kapsayacak şekilde bütünleşik, çözümleyici yaklaşım ile gerçekleştirmekteyiz. Bu çerçevede ilgili noktalar için gizlilik, bağımsızlık ve tarafsızlık taahütnamelerimize bağlı kalarak kendi geliştirdiğimiz takip yazılımları ve kontrol sistemleri ile SEÇ-G kontrollerini sürdürmekteyiz.

KİRLENMİŞ SAHA İYLEŞTİRME VE TEMİZLEME

Kirlenmiş Sahalar İçin İzlenecek Temizleme Yöntemleri   Yer altı toprağının teknik özelliklerinin belirlenmesi Ön araştırma, toprağın teknik özelliklerinin ortaya konulması için ilk adımdır. Bu safha, sahanın geçmişi ve sonrasındaki kullanımından şekillenen durumunu belirleme, hem çevre, hem de insan faktörlerinden kaynaklanan muhtemel kirlilik nedenlerini araştırmayı hedefler. Sonraki etapta yapılan geniş kapsamlı ve dolaylı jeofizik araştırmalar, yeraltı toprağının dokusunun ilk değerlendirilmesini ve yeraltı toprağının katmanlarının belirlenmesini sağlar. Toprak gazı ve piyezometre ölçümleri, sondaj numuneleri gibi yer altı araştırmaları, toprağın su durumunu, kalitesini ve akifer yapısını [...]

KAMERA KONTROLLÜ AKUSTİK SIZDIRMAZLIK TESTİ

“SDT (Sound Detection Test) – Ultrasonik Tank Kaçak Testi” SDT uluslararası geçerliliğe sahip ve  güvenli bir şekilde yanıcı, yanıcı olmayan yer altı/üstü sıvıların ve likit petrol ürünlerinin depolandığı tanklarda ve bağlı bulunduğu boru hatlarında uygulanan kaçak ve sızıntı tespit yöntemidir. SDT ultrasonik ses ölçüm prensiplerine dayanan bir test metodudur. Ölçülen sesler grafik ve tablolara kendi yazılımı sayesinde dönüştürülmektedir. SDT ile tank içerisindeki delikleri, kritik noktaları tespit edebilir tankın emniyeti ile ilgili durumu belgelendirebilirsiniz. Tank içerisine uygulanan çok düşük bir vakum sayesinde, tanktaki deliklerden [...]

ÇEVRESEL ACİL DURUMLARA MÜDAHALE

MPT, 7/24 ve 365 gün olmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Su ve Toprak Dairesi Başkanlığı yetkili kuruluşu olarak size “Çevresel Acil Durum Müdahale” hizmeti sunar. Avrupa’da ve gelişmiş birçok ülkede yaşanan yakıt dökülmesi, taşması veya tanker devrilmesi, boru hattında yaşanan patlamalar ve kazalarda profesyonel olarak eğitimli ve tecrübeli firmalarla çalışmaktadır. Yaşanan kazalara en hızlı şekilde etkin ve yetkin ekiplerle müdahale edilmesi son derece önemlidir. Çevresel felaketlerin önlenmesi ve oluşabilecek yüksek temizleme maliyetlerinin engellenmesi için acil müdahale hizmeti kontrollü, emniyetli [...]

ÇEVRESEL RİSK DEĞERLENDİRMESİ

MPT olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan 8 Nisan 2013’te “Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik” kapsamında adlığımız yeterlilik belgemizde ülkemizde ve yakın coğrafyamızda faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. İlgili yönetmelik 8 Haziran 2015 itibariyle yürürlükte olacaktır ve birçok çalışma alanında tehlikeli ve kimyasal madde olarak sınıflandırılan ürünleri üreten, kullanan, taşıyan, geçici veya sürekli olarak depolayan, satan işletmeleleri ilgilendirmektedir. Örnek olarak akaryakıt ve LPG depolama tesis ve terminalleri ve akaryakıt – lpg istasyonları, otomobil bakım servislerinden, kuru temizlemeye, petrokimya tesisinden maden ocaklarına kadar [...]

ÇEVRE DANIŞMANLIĞI

Avrupa Birliği, çevrenin önemi, ekolojik dengenin korunması, kirlenmiş sahaların iyileştirilmesi, kullanılmayan alanların geri kazanımını sürdürülebilir bir şekilde sağlamak için, uzun yıllar önce, çok güçlü yasalar çıkarmış ve uygulamaya geçmiştir. Türkiye de, AB uyum süreci kapsamında , aynı doğrultuda yasalar çıkarıp, uygulamaya başlamıştır. MPT hizmet ve faaliyetlerinde tüm bu yasalara uyum sağlamaya büyük özen göstermektedir.. MPT hizmetleri, üst düzey teknolojik donanım, ekipman ve “know-how” ile etkin ve hızlı müdahale yöntemlerini, çevre  mühendisliği hizmetlerini, karar-destek danışmanlığını, toprak özelliği ve sahaya özel risk analizlerini, [...]

TOPRAK KİRLİLİĞİ YÖNETMELİĞİ DANIŞMANLIĞI

Yer altı Toprağının Teknik Özelliklerinin Belirlenmesi Ön araştırma, toprağın teknik özelliklerinin ortaya konulması için ilk adımdır. Bu safha, sahanın geçmişi ve sonrasındaki kullanımından şekillenen durumunu belirleme, hem çevre, hem de insan faktörlerinden kaynaklanan muhtemel kirlilik nedenlerini araştırmayı hedefler. Sonraki etapta yapılan geniş kapsamlı ve dolaylı jeofizik araştırmalar, yeraltı toprağının dokusunun ilk değerlendirilmesini ve yeraltı toprağının katmanlarının belirlenmesini sağlar. Toprak gazı ve piyezometre ölçümleri, sondaj numuneleri gibi yer altı araştırmaları, toprağın su durumunu, kalitesini ve akifer yapısını belirlemeye olanak verir. Toplanan veriler kimyasal  [...]

YENİLİKÇİ ÇEVRE ÇÖZÜMLERİ
MPT E-BÜLTEN
Son güncellemelerden anında haberdar olun.
ABONE OL!
İstediğiniz zaman aboneliğinizi iptal edebilirsiniz.