İtiraz ve Şikayet

İtiraz ve Şikayetleri Değerlendirme Prosedürü

Şikayet ve İtiraz Başvurusu

MPT Çevre Teknolojisi ve Mühendislik A.Ş. ‘ nin sahada gerçekleştirdiği muayene faaliyetleri ile alakalı herhangi bir şikayet ve/veya itiraz söz konusu olması durumunda, yapılacak olan başvurular e-posta, fax, telefon yolu ile yapılabileceği gibi Şikayet İtiraz Değerlendirme Formunun (FOR_091) doldurulması ile de online olarak yapılabilecektir.

Şikayet ve İtiraz Değerlendirme

MPT Çevre Teknolojisi ve Mühendislik A.Ş.  ye herhangi bir kanaldan ulaştırılmış olan şikayet&itirazlar Proje ve SEÇ-K birimine iletilir. Firmamıza sözlü olarak gelen şikayet&itirazlar Şikayet İtiraz Değerlendirme Formu (FOR_091) oluşturularak yazılı hale getirilir.

Alınan başvurular, Muayene Ekibi tarafından değerlendirilir ve nihai karara varılır.

Yapılan inceleme ve değerlendirme sonrasında muayene tekrarı gerekli görülmüyor ise yazılı olarak müşteri bu konuda bilgilendirilir.

Eğer alınan karar muayene tekrarı gerektiriyorsa, Proje ve SEÇ-K birimi şikayet&itiraz sahibi ile iletişime geçerek, tekrarlanacak muayene tarihini belirler ve bunu yazılı olarak taraflar ile  paylaşır.

Tekrarlanan muayene ile ilk yapılan muayene arasında farklılık var ise, yapılan muayenenin tekrarı için muayene ücreti alınmaz. Sonuçların aynı çıkması durumunda ise bir önceki rapor geçerli sayılır ve muayene ücreti ilgili şikayet&itiraz sahibinden talep edilir.

Muayene Ekibinin değerlendirmesi sonucu alınan son karar Şikayet İtiraz Değerlendirme Formuna (FOR_091) kaydedilir.

Yapılan şikayet&itirazlar en fazla 5 gün içerisinde değerlendirilir ve 15 gün içerisinde karara bağlanarak ilgili tarafa/taraflara bildirilir.

  İtiraz ve ŞikayetFormu  YENİLİKÇİ ÇEVRE ÇÖZÜMLERİ
  MPT E-BÜLTEN
  Son güncellemelerden anında haberdar olun.
  ABONE OL!
  İstediğiniz zaman aboneliğinizi iptal edebilirsiniz.