KİRLENMİŞ SAHA İYLEŞTİRME VE TEMİZLEME

Kirlenmiş Sahalar İçin İzlenecek Temizleme Yöntemleri

 

Yer altı toprağının teknik özelliklerinin belirlenmesi

Ön araştırma, toprağın teknik özelliklerinin ortaya konulması için ilk adımdır. Bu safha, sahanın geçmişi ve sonrasındaki kullanımından şekillenen durumunu belirleme, hem çevre, hem de insan faktörlerinden kaynaklanan muhtemel kirlilik nedenlerini araştırmayı hedefler.
Sonraki etapta yapılan geniş kapsamlı ve dolaylı jeofizik araştırmalar, yeraltı toprağının dokusunun ilk değerlendirilmesini ve yeraltı toprağının katmanlarının belirlenmesini sağlar. Toprak gazı ve piyezometre ölçümleri, sondaj numuneleri gibi yer altı araştırmaları, toprağın su durumunu, kalitesini ve akifer yapısını belirlemeye olanak verir.
Toplanan veriler kimyasal laboratuar testleri, yerinde jeolojik ve hidrojeolojik testler ile yorumlanır. Yorumlar sonucu toprağın içindeki kirletici unsurların, suyun ve havanın akış yolu belirlenir.

Kirlilik Giderme Sistemi ve Uygulamaları

MPT, uzman ekibi ile, müşterilerine , kirlilik giderimi için, yenilikçi stratejiler ve ileri teknoloji desteği ile, yaratıcı çözümler ve etkin uygulama imkanları sunmaktadır. Hidrokarbon ve diğer kimyasallardan kaynaklı kirlenmelerde, iyileştirilme, sahanın jeolojik, hidrojeolojik yapısı ve kirletici konsantrasyonuna bağlı olarak, “kaynağında”, “sahada” ya da “taşınarak saha dışında” , ileri teknolojiler ile sağlanır.

Kirlilik kaynağında uygulanan teknolojiler :

Toprak buharı ayrıştırması,
Biyoventing (hava enjeksiyonuyla toprak arıtımı)
Biyoremediasyon (biyolojik iyileştirme)
Hava püskürtmesi ile arıtım
Farklı kirletici unsurların çok aşamalı ayrıştırması
Yüzeydeki kirletici unsularının geri kazanımı
Kirlilik emici ve tutucu üniteler
Kirlilik kaynağında kimyasal oksidasyon

Sahada ve saha dışında uygulanan teknolojiler :

İyileştirilmiş toprağın uygun koşullarda depolanması,
Biopile ( bakteriler ile organik kirleticilerin arıtılma işlemi ) ile arıtım,
Kirli toprağın özel işlemler ile yıkanması,
Isıl işlemler ile termal arıtımlar,
Kirlenmiş alandan özel pompalar ile kirleticilerin çekilerek arıtımı (pompala & arıt teknolojisi)
İzleme ve Yönetim
Bu aşama, numune almayı, toprak, su, gaz analizlerini, testleri, saha araştırmalarını ve ölçümlerini içerir.

social position

Bu gönderiyi paylaş


YENİLİKÇİ ÇEVRE ÇÖZÜMLERİ
MPT E-BÜLTEN
Son güncellemelerden anında haberdar olun.
ABONE OL!
İstediğiniz zaman aboneliğinizi iptal edebilirsiniz.