Yazar - admin

BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK NEDİR VE NASIL KORUYABİLİRİZ?

Biyolojik çeşitlilik, ekosistemlerin insanlığın refahı için gerekli olan yaşam destek sürecini sürdürebilme yeteneğinin ve sağlıklı çevrenin bir göstergesidir. İklim değişikliği, kirlenme ve kaynakların aşırı ve sürdürülebilir olmayan kullanımı, geçen yüzyılda biyolojik çeşitliliği çok ciddi bir biçimde tahrip etmiş ve bu durum insan yaşamını tehdit eder duruma gelmiştir. Biyolojik çeşitlilik, sürdürülebilir kalkınmanın önemli parametrelerinden olan üç öğeden oluşur: Genetik Çeşitlilik, kalıtsal olarak geçen ve var oluşun fiziksel ve biyokimyasal özelliklerini belirleyen biyokimyasal paketler olarak tanımlanabilir. Genetik çeşitlilik belli bir tür, popülasyon, çeşit, [...]

Küresel İklim Değişikliği Nedir_

KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

Doğal kaynakların bilinçsizce kullanımı birçok olumsuzluğa sebep olurken, yakın geleceğimizi tehdit eden en önemli konuların başında ise; kendini her geçen gün daha da hissettiren “Küresel İklim Değişikliği” sorunu geliyor. Gezegenimiz korkunç bir iklim değişikliği içerisinde bulunuyor. İklim değişikliğinin nedenlerinin başında insanoğlunun dünyaya verdiği zararlar geliyor. Kaynağının yarattığı etkiler ise günden güne büyüyerek adeta bir iklim krizine sebep oluyor. Her yıl birçok insan iklim değişikliği nedeniyle hayatını kaybediyor, gezegenimiz yaşanamayacak hale geliyor. 2017 yılında yapılan bir araştırma; benzinli motor egzozundan çıkan kirliliğin [...]

KARBON AYAK İZİ

KARBON AYAK İZİ

Karbon ayak izi, insan faaliyetleri sonucu atmosfere salınan sera gazlarının karbondioksit (CO2) eşdeğerinde çeşitli yöntemlerle hesaplama çalışmasıdır. CO2 emisyonu (salınımı) olarak adlandırılan bu sonuç, dünyaya birçok açıdan zarar verir. Bunların en önemli etkileri küresel ısınma, iklim değişikliği ve doğal hayatın tehlikeye düşmesidir. CO2 salınımı, doğrudan veya dolaylı olarak tüketilen fosil yakıtlar sonucu ortaya çıkar. Örneğin; bir şirketin bir mal üretimi için fabrikalarda elektrik kullanması veya bir kişinin evini ısıtmak için doğalgaz tüketmesi CO2 salınımına neden olur. Karbon ayak izi [...]

Yeşil Binalar

YEŞİL BİNALAR

Çevresel etkileri düşük malzemelerin kullanıldığı, su ve enerji verimliliğinin yüksek olduğu, doğal yaşam döngüsü düşünülerek çevreye duyarlı tasarlanan, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanıldığı, sürdürebilirliğin ön planda olduğu, ekonomik ve sağlıklı binalara yeşil binalar denir.  Bir binada yenilenebilir enerji kaynakları kullanılıyorsa, ortamın hava kalitesi iyiyse, enerji, su gibi kaynaklar verimli kullanılıyorsa, toksik olmayan sürdürülebilir malzemeler kullanılıyorsa, atık azaltma önlemi olarak geri dönüşüm sağlanıyorsa, tasarımda çevre ve yaşam kalitesi dikkate alınıyorsa bu bina yeşil bina olma özelliklerini taşıyor diyebiliriz. Bu ve benzer [...]

EN TEHLİKELİ PLASTİKLER

EN TEHLİKELİ PLASTİKLER

Her gün en az 10 kamyon plastik çöp dünyamızı kirletiyor. Son zamanlarda en dikkat çekici ise mikroplastiklerdir. Bu kirleticiler çoğunlukla petrol türevli olup, 5 mm’den daha küçük olan atıklardır. Ayrıca, bu mikroplastikler arasında bulunan endüstriyel atıklar suyun altında parçalanmadan uzun süre kalabilmektedir. Bunun yanında birçok deniz canlısının hayatı tehlike altındadır. Her ne kadar son zamanlarda plastiklerin ve mikroplastiklerin çevresel etkileri gündeme gelse de tam olarak bir farkındalık oluşmamıştır. Sıfır Atık Yönetmeliği çerçevesinde ülkemizde atık geri dönüşümüne yönelik çalışmalar devam [...]

LİMİTİMİZ AŞTIK

Fazla kaynak kullanarak Dünyamızı tüketiyoruz. Tüketim hızımız, Küresel Limit Aşımı’nın en yüksek seviyelerine ulaşmaya başladı. Bir toplumun sahip olduğu ekolojik ayak izi, biyolojik kapasitenin üzerinde ise “Ekolojik Açık” oluşturmaktadır. Ekolojik açık arttıkça, küresel limitimize ulaşma süremiz kısalmaktadır. Hayatımız boyunca tüketmiş olduğumuz gıdalar, giysiler, tüketim mallarımız, ulaşım için kullandığımız kaynaklar ve bunlar sonucu oluşan atıklar karbon ayak izimizi oluşturuyor. Karbon ayak izimiz bireysel araç kullanımı, tüketilen elektrik, eğlence ve turizm, besinler ve içecekler, kıyafetler, atıklar ve geri dönüşüm eksikliği, çevre [...]

BİYOMİMİKRİ

Doğadan fikir alan, yenilikçi tasarımlara ilham olan biyomimikri temelinde doğadaki canlılardan çözüm üreterek insanların ihtiyaçlarını karşılayan inovatif tasarımları içerir. Biyomimikri sürdürülebilirlik ve biyolojik stratejilerin ön planda olduğu yalnızca doğayı taklit etmeyip, hem kendimizi geliştirmek hem de gezegenimizi iyileştirmek için başvurulan bir yoldur. Bu tasarımlara ayçiçeği bitkisinden esinlenerek tasarlanan güneş panelleri örnek olarak verilebilir. Bu paneller hem estetik hem performans açısından oldukça dikkat çekicidir. Günebakan Güneş Panelleri güneşin gökyüzündeki konumunu takip ederek güneş enerjisinden en verimli şekilde yararlanır. Ayrıca, Günebakan [...]

ÇÖPTEKİ SİYAH ALTIN

Kompost, organik maddelerin daha basit maddelere ayrıştırılması sonucu oluşur ve temelinde ekosistemdeki besinlerin geri dönüşümüdür. Kompostun değeri; Dünyamızı besleyerek, toprağın yapısını güçlendirerek erozyonu azaltır, Toprağın su tutma gücünü arttırır, Bitki hastalıklarını ortadan kaldırır. Geri dönüşüme benzer olarak, çöp sahalarına gönderilen atıkları azaltır. Kompost yaparken kullanılan yeşil atıklar oksijen ve suya ihtiyaç duyar. Bu yeşil atıklar, yeterince oksijen ve su bulamaz ise çevreye metan gazı yayar. Metan gazı, karbondioksitten çok daha fazla ısı yakaladığı için karbondioksitten daha güçlü bir sera gazıdır. Kompost işlemi sırasında ortama yayılan [...]

Toprak Kirliliği Çevre Komisyonları ve Çalışma Süreci

8 Haziran 2010 tarihinde 27605 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ‘’Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik’’ kapsamında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılan denetim sonucunda TAKİP Gerektiren sahalarda toprak ve yeraltı suyu numune alma çalışması gerçekleştirilmektedir. Sahalarda yapılan çalışmaların öncesinde ‘’Saha Örnekleme ve Analiz Planı’’ oluşturularak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Komisyonu’na sunulmaktadır. Onaylanan Saha Örnekleme ve Analiz Planı neticesinde sahada çalışma yapılarak toprak ve su numuneleri alınmakta ve “Saha Durum ve Risk Değerlendirme [...]

Toprak Kirliliği Tespitinde Sondaj Çalışmalarının Önemi

8 Haziran 2010 tarihinde 27605 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘’Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik’’ kapsamında Akaryakıt – Lpg – Cng – Lng İstasyonları Faaliyet Ön Bilgi Formu”na istinaden Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılan denetime tabii tutulmaktadır. Ayrıca akaryakıt dağıtım firmalarının transfer sürecinde sondaj çalışması yaparak istasyonun yönetmelik kapsamında kirlilik durumunu ortaya çıkarmaktadır. Sondaj çalışmalarında sahanın jeolojik durumu dikkate alınmalıdır. Mevcutta sondaj sırasında yakalanan kirlilik jeolojik yapının dikkate alınmaması durumunda yer altı suyuna [...]

YENİLİKÇİ ÇEVRE ÇÖZÜMLERİ
MPT E-BÜLTEN
Son güncellemelerden anında haberdar olun.
ABONE OL!
İstediğiniz zaman aboneliğinizi iptal edebilirsiniz.