Yazar - admin

LİMİTİMİZ AŞTIK

Fazla kaynak kullanarak Dünyamızı tüketiyoruz. Tüketim hızımız, Küresel Limit Aşımı’nın en yüksek seviyelerine ulaşmaya başladı. Bir toplumun sahip olduğu ekolojik ayak izi, biyolojik kapasitenin üzerinde ise “Ekolojik Açık” oluşturmaktadır. Ekolojik açık arttıkça, küresel limitimize ulaşma süremiz kısalmaktadır. Hayatımız boyunca tüketmiş olduğumuz gıdalar, giysiler, tüketim mallarımız, ulaşım için kullandığımız kaynaklar ve bunlar sonucu oluşan atıklar karbon ayak izimizi oluşturuyor. Karbon ayak izimiz bireysel araç kullanımı, tüketilen elektrik, eğlence ve turizm, besinler ve içecekler, kıyafetler, atıklar ve geri dönüşüm eksikliği, çevre [...]

BİYOMİMİKRİ

Doğadan fikir alan, yenilikçi tasarımlara ilham olan biyomimikri temelinde doğadaki canlılardan çözüm üreterek insanların ihtiyaçlarını karşılayan inovatif tasarımları içerir. Biyomimikri sürdürülebilirlik ve biyolojik stratejilerin ön planda olduğu yalnızca doğayı taklit etmeyip, hem kendimizi geliştirmek hem de gezegenimizi iyileştirmek için başvurulan bir yoldur. Bu tasarımlara ayçiçeği bitkisinden esinlenerek tasarlanan güneş panelleri örnek olarak verilebilir. Bu paneller hem estetik hem performans açısından oldukça dikkat çekicidir. Günebakan Güneş Panelleri güneşin gökyüzündeki konumunu takip ederek güneş enerjisinden en verimli şekilde yararlanır. Ayrıca, Günebakan [...]

ÇÖPTEKİ SİYAH ALTIN

Kompost, organik maddelerin daha basit maddelere ayrıştırılması sonucu oluşur ve temelinde ekosistemdeki besinlerin geri dönüşümüdür. Kompostun değeri; Dünyamızı besleyerek, toprağın yapısını güçlendirerek erozyonu azaltır, Toprağın su tutma gücünü arttırır, Bitki hastalıklarını ortadan kaldırır. Geri dönüşüme benzer olarak, çöp sahalarına gönderilen atıkları azaltır. Kompost yaparken kullanılan yeşil atıklar oksijen ve suya ihtiyaç duyar. Bu yeşil atıklar, yeterince oksijen ve su bulamaz ise çevreye metan gazı yayar. Metan gazı, karbondioksitten çok daha fazla ısı yakaladığı için karbondioksitten daha güçlü bir sera gazıdır. Kompost işlemi sırasında ortama yayılan [...]

Toprak Kirliliği Çevre Komisyonları ve Çalışma Süreci

8 Haziran 2010 tarihinde 27605 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ‘’Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik’’ kapsamında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılan denetim sonucunda TAKİP Gerektiren sahalarda toprak ve yeraltı suyu numune alma çalışması gerçekleştirilmektedir. Sahalarda yapılan çalışmaların öncesinde ‘’Saha Örnekleme ve Analiz Planı’’ oluşturularak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Komisyonu’na sunulmaktadır. Onaylanan Saha Örnekleme ve Analiz Planı neticesinde sahada çalışma yapılarak toprak ve su numuneleri alınmakta ve “Saha Durum ve Risk Değerlendirme [...]

Toprak Kirliliği Tespitinde Sondaj Çalışmalarının Önemi

8 Haziran 2010 tarihinde 27605 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘’Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik’’ kapsamında Akaryakıt – Lpg – Cng – Lng İstasyonları Faaliyet Ön Bilgi Formu”na istinaden Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılan denetime tabii tutulmaktadır. Ayrıca akaryakıt dağıtım firmalarının transfer sürecinde sondaj çalışması yaparak istasyonun yönetmelik kapsamında kirlilik durumunu ortaya çıkarmaktadır. Sondaj çalışmalarında sahanın jeolojik durumu dikkate alınmalıdır. Mevcutta sondaj sırasında yakalanan kirlilik jeolojik yapının dikkate alınmaması durumunda yer altı suyuna [...]

İşletmelerde Faaliyet Ön Bilgi Formu Bildirimi Zorunluluğu

8 Haziran 2010 tarihinde 27605 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ‘’Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik’’ kapsamında Akaryakıt-Lpg – Cng – Lng İstasyonları / Endüstriyel Tesisler açıldıktan sonra bir (1) ay içerisinde işletici değişikliği vb. durumlarda “Faaliyet Ön Bilgi Formu”nu doldurmakla yükümlüdür. Yükümlülük gereklerini yerine getirmeyen faaliyet sahiplerine Çevre Kanunu ilgili maddeleri uyarınca cezai yaptırım uygulanabilmektedir. MPT Çevre Teknolojileri Faaliyet Ön Bilgi Formu doldurulması hususunda akaryakıt istasyonları ve tesislere her türlü hizmeti ve desteği vermektedir. Detaylı bilgi [...]

Endüstriyel Atık Yönetim Planı (EAYP)

02.04.2015 tarih ve 29314 sayı ile Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ‘’Atık Yönetimi Yönetmeliği’’ kapsamında akaryakıt istasyonları/tesislerde ‘’Endüstriyel Atık Yönetim Planı’’ oluşturulması zorunludur. Bu kapsamda istasyonlarından/tesislerden atık oluşum süreçleri, mevcut atık üretim kapasiteleri ve gelecekteki atık üretim projeksiyonları gibi bilgileri içeren bir Endüstriyel Atık Yönetim Planı, MPT Çevre Teknolojileri tarafından oluşturulmaktadır. Detaylı bilgi için info@mpt.com.tr adresinden bize ulaşın.

MOYDEN İÇİN SON TARİH 01.07.2021

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 21.12.2019 tarih ve 30985 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği hükümlerince; yağ değişimi gerçekleştiren akaryakıt istasyonları, tamirhaneler, servisler, kamu kurum/kuruluşları, belediyeler, madencilik faaliyeti gösteren işletmeler ve diğer motor yağı değişimi gerçekleştiren işletmelerin “Motor Yağı Değişim Noktası İzin Belgesi” alması gerekmektedir. Konuyla ilgili destek ve yardım almak için info@mpt.com.tr üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

Kirlenmiş Toprağı Neden Temizlemeliyiz ve İyileştirmeliyiz ?

Günümüzde Dünya üzerinde yaklaşık 10 milyon yerin kirli olduğu belirlenmiştir. Türkiye’de ise kirli yerler/alanlar ile ilgili geniş çaplı bir envanter çalışması bulunmuyor. Bildiğimiz gibi toprak, tüm canlılar için yaşamın temelini oluşturan ana materyallerden biri. Yirminci yüzyılla gelişen endüstri ve teknoloji ile birlikte nüfus, madencilik faaliyetleri, atık suların çevreye deşarjı, fosil yakıtların kullanımı artmış, modern tarıma kontrolsüz geçilmiş ve bunun sonucunda toprak ekosistemlerinin nitel ve nicel yapısı bozulmuş olup toprak kirliliği ortaya çıkmıştır. Yerkürenin yapısından kaynaklı kirliliğin dışında, özellikle antropojenik etkiler [...]

MPT, AKARYAKIT İSTASYONLARINDA VE ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE SIFIR ATIK ÇÖZÜMLERİ SUNMAYA DEVAM EDİYOR!

31 Aralık 2020 tarihi, Sıfır Atık Yönetmeliği’nin belirttiği tesislerde ve Akaryakıt–LPG istasyonlarında gerekli düzenlemelerin yapılması için son tarih olarak belirlenmişti. Bu süre sonuna kadar ilgili tesislerin “Tehlikeli ve Tehlikesiz Atık Geçici Depolama Alanları” ve “Sıfır Atık Toplama Kutuları”nı oluşturması ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na, Entegre Çevre Bilgi Sistemi ile başvurması gerekmekteydi. Bununla birlikte, bu çalışmaları yapmamış tesis ve istasyonlar için süreç halen devam ediyor ve sistem başvurulara açık durumda. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, belediyelerin ilgili ekipleri ile denetimlere devam [...]

YENİLİKÇİ ÇEVRE ÇÖZÜMLERİ
MPT E-BÜLTEN
Son güncellemelerden anında haberdar olun.
ABONE OL!
İstediğiniz zaman aboneliğinizi iptal edebilirsiniz.