Kirlenmiş Toprağı Neden Temizlemeliyiz ve İyileştirmeliyiz ?

Günümüzde Dünya üzerinde yaklaşık 10 milyon yerin kirli olduğu belirlenmiştir. Türkiye’de ise kirli yerler/alanlar ile ilgili geniş çaplı bir envanter çalışması bulunmuyor.

Bildiğimiz gibi toprak, tüm canlılar için yaşamın temelini oluşturan ana materyallerden biri. Yirminci yüzyılla gelişen endüstri ve teknoloji ile birlikte nüfus, madencilik faaliyetleri, atık suların çevreye deşarjı, fosil yakıtların kullanımı artmış, modern tarıma kontrolsüz geçilmiş ve bunun sonucunda toprak ekosistemlerinin nitel ve nicel yapısı bozulmuş olup toprak kirliliği ortaya çıkmıştır. Yerkürenin yapısından kaynaklı kirliliğin dışında, özellikle antropojenik etkiler sonucu oluşan organik ve inorganik kirleticiler, toprağın yapısını bozmakla birlikte etkisi giderek artan çevresel bir problem haline gelmiştir.

Günümüzde Dünya üzerinde yaklaşık 10 milyon yerin kirli olduğu belirlenmiştir. Türkiye’de ise kirli yerler/alanlar ile ilgili geniş çaplı bir envanter çalışması bulunmuyor.

Organik ve inorganik kirleticiler ile kirlenmiş topraklar, insanlar tarafından gıda üretiminde kullanılmakta ve besin zincirinde birikmektedir. Kirleticilerin insan bünyesine su veya gıda yoluyla girmesi ciddi sağlık problemlerine neden olmaktadır. İnsan bünyesinde biriken kirleticiler, ayrıca kanser ve kanser dışı sağlık riski oluşturmaktadır. Bu nedenle kirleticilerin topraktan giderilmesi ve toprağın temizlenmesi ve iyileştirilmesi büyük önem taşıyor.

Kirli toprağın temizlenmesi, iyileştirilmesi ve ardından sürdürülebilir kullanımı oldukça önemli. Son yıllarda ülkemizde kirli/kontamine toprakların devlet denetiminde temizlenmesi, iyileştirilmesi ve iyileştirilen toprakların tekrar kullanılması giderek yaygınlaşmaktadır. Toprağın tekrar kullanılması, ekonomide ciddi kazanımlar sağlarken, ekolojik dengeyi de koruyan önemli bir faktör olarak karşımıza çıkıyor.

Kirli toprağın temizlenmesi ve iyileştirilmesi için in-situ ya da ex-situ yöntemler kullanarak, sahaya özgü en etkili çözümle temiz bir toprak ekosistemi sağlanmalıdır. MPT Çevre Teknolojileri, uygun temizleme ve iyileştirme yöntemlerini belirleyerek, uygun maliyet ve işlemlerle toprak yapısının korunup gelecek nesillere aktarılmasında etkili çözümler sunmaktadır.

social position

Bu gönderiyi paylaş


YENİLİKÇİ ÇEVRE ÇÖZÜMLERİ
MPT E-BÜLTEN
Son güncellemelerden anında haberdar olun.
ABONE OL!
İstediğiniz zaman aboneliğinizi iptal edebilirsiniz.